El nostre horari
De Dilluns a Divendres: de 9h a 13h i de 16h a 20h.
Ortopedia Baix Penedès
(El Vendrell)
C. Sant Magi 9
43700 El Vendrell
L - V 09:00hs a 13:30hs y de 15:00hs a 20:00hs
Ortopedia Baix Penedès
(Calafell)
C. Vilamar 50 Local
43820 Calafell
L - V 09:30hs a 13:30hs y de 15:30hs a 20:00hs

REEMBOSSAMENTS: La comissió de reembossament serà del 3 %, amb un mínim de 3,00 €.


ASSEGURANÇA DE MERCADERIES (ELECCIÓ OBLIGATÒRIA 1 o 2)

  1. Assegurança L.O.T.T. inclòs sense cost (5,98 €/kg.)
  2. Assegurança addicional. A petició del client, la cobertura de responsabilitat pels casos de trencament i/o pèrdua augmenta fins un màxim de 1200 € per expedició, amb una franquícia de 50 €. Per aquest concepte es cobrarà un 6 % sobre el port, amb una comissió {“type”:”block”,”srcIndex”:0,”srcClientId”:”4f603aa3-959c-49da-9767-99dd6755dd69″,”srcRootClientId”:””}mínima de 0.90 €.

Assegurança de valor declarat a tot risc. Amb prèvia declaració de valor, per expedicions concretes, es carregarà el 2 % del valor declarat, amb una comissió mínima de 5 €.

RECLAMACIONS: D’acord amb el que estableix el codi de comerç (art. 366), la reclamació per danys, avéria i pèrdua total o parcial de la mercaderia s’haurà de realitzar en les 24 hores següents d’haver-la rebut, excepte quan els danys siguin evidents; en aquest cas, la reclamació es realitzarà en el moment del lleuramente. Una vegada formalitzada la reclamació dins dels terminis descrits, les accions derivades del contracte de transport prescriuran al cap d’un any (art. 952.2).


FORMA DE PAGAMENT: Els pagaments s’efectuaran per domiciliació bancària a 20 dies a partir de la data d’emissió de la factura. IVA. No està inclòs en el preu de l’oferta.

CUBICATGE: La mercaderia destinació PENÍNSULA tindrà una relació pes/ volum de 1/m3 = 250 quilogram. marítim = 333 kg/m3

PES: Sense previ avis, no es recolliran bultos amb un pes real superior a 40 kg.

DUA/ DESPATX D’ADUANA: El cost dependrà del destí de l’enviament i del tipus de mercaderia.

SERVEI FORA DE L’OFERTA: A qualsevol servei no ofertat en aquest pressupost se li aplicarà la nostra tarifa general vigent.

VALIDESA DE L’OFERTA: La validesa d’aquesta oferta s’estén fins 31 de desembre del 2020, salvo preavís de un mes antelació.

LLIURAMENT EN DISSABTES: Els lliuraments en dissabtes tindran un suplement de 15 €. Es facturarà el quilometratge en pobles la anada i tornada a raó de 0,78 €/quilòmetre.

RETORN COPIA SELLADA: 1,75 € copia

ENVIAMENTS CREUATS: Per a enviaments amb recollida i lliurament en 2 places diferents a la del peticiónari, es facturarà un recàrrec addicional de 5 € al cost total de l’enviament.

RECOLLIDES FORA D’ORIGEN: Per a les recollides fora de la plaça d’origen, es carregarà un cànon de 1 € per enviament. Des dels pobles, es facturarà el quilometratge a la capital anada i tornada a raó de 0,78 € (excepte preavís de 24 hores al dia d’execució).

RECOLLIDES FALLIDES: Per a les recollides fora de la plaça d’origen en què es produeixi una incidència perquè finalment no hi hagi mercaderia per recollir, s’aplicarà un càrrec de 3,25 €.

SUPLEMENT PER GESTIÓ: Es facturaran 17,88 € per hora de gestió.

RETORN I DEVOLUCIÓ D’ENVIAMENTS: En els serveis amb retorn, el pont de tornada es facturarà amb nou enviament. Les devolucions d’enviaments tindran el mateix cost que l’enviament d’anada. Per norma general, els enviaments no lliurats, ja gestionats, es devolucionen en el termini estimat de 10 dies, una vegada comunicada la incidència al client.

DIRECCIÓ INCORRECTA: El nou lliurament generat per aquest concepte es facturarà 3,25 €,

TERCER LLIURAMENT: Amb dos lliuraments en absent es procedeix a la petició d’una autorització del client per efectuar el tercer lliurament. Cost de 3,25 € per expedició.

ENVIAMENTS A PORTS DEGUTS: Els enviaments a ports deguts es facturaran en base a la nostra tarifa general vigent.

LLIURAMENT DOMICILIARI: Obligatori aportar telèfon de contacte del destinatari.

GLS VILAFRANCA , C/ Turisme, 12 – 14 08720 Vilafranca 93 8199717

× ¿Puedo ayudarte?